Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Sekretariat WOTUiW

Borykasz się z uzależnieniem bądź problem ten dotyczy bliskiej osoby?

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień to placówka zajmująca się kompleksowym leczeniem nałogów, poprzez stosowanie różnych rodzajów terapii – dopasowanych do konkretnego problemu oraz indywidualnej sytuacji pacjenta. W naszym szpitalu przeprowadzamy również skuteczne i bezpieczne odtruwanie organizmu, które będzie Twoim pierwszym poważnym krokiem w drodze do trzeźwości.

Głównym celem WOTUW jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. W związku z tym WOTUiW współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Dolnego Śląska, organizuje szkolenia, superwizje zespołów terapeutycznych, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Zajmuje się również zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego w województwie dolnośląskim.

dczp - WOTUW - sekretariat

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z 2023 r. poz 1936), aktualnie obowiązują następujące zasady uzyskiwania wpisu na listę biegłych sądowych:

  1. Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:

    1. kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień;
    2. konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

W związku z powyższym psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień oraz specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, którzy chcą uzyskać lub przedłużyć wpis na listę biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu składają komplet dokumentów określony przez Prezesa właściwego terytorialnie Sądu Okręgowego wraz z pisemną zgodą na złożenie wniosku w ich imieniu przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (Załącznik nr 1) do Sekretariatu WOTUW:

 

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18,
50-226 Wrocław

Lekarze psychiatrzy kierują swój wniosek do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii.
Do pobrania: zgoda na wniosek o wpis na listę biegłych

„Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni.
Jest ona na końcu Twojego ramienia”


Audrey Hepburn

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu — zdjęcia współczesne
Sekretariat WOTUiW

Ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław

(wejście od ul. Kraszewskiego)

tel.: (poniedziałek-piątek 9:00 – 10:00) 570 270 223

 

Poznaj nasz personel

Renata Marciniak – Antoszek — Kierownik

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego, socjoterapeuta, zooterapeuta, pracuje w duchu humanistycznym metodami integracyjnymi.

Tel: 519 618 198
e-mail: rmarciniak-antoszek@dczp.wroclaw.pl

Mgr Renata Marciniak-Antoszek — kierownik przychodni
dczp - Sławomir Pietrzak

Sławomir Pietrzak — Pełnomocnik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Dolnośląskiego.

Tel: 690 366 244
e-mail: spietrzak@dczp.wroclaw.pl

Godziny przyjęć:
wtorek – środa 8:00-14:00

Skip to content