Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

W Dziennym Oddziale leczymy:

 • osoby uzależnione od alkoholu;
 • osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 • osoby uzależnione od hazardu.

 

Metody realizacji podstawowego etapu programu terapii uzależnień:

 • Edukacje;
 • Terapia grupowa (społeczności, grupy zadaniowe, problemowe, zajęcia integracyjne);
 • Warsztaty umiejętności;
 • Sesje indywidualne z terapeutą prowadzącym;
 • Praca własna pacjenta;
 • Medytacje;
 • Konsultacje lekarskie i psychologiczne;
 • Mityngi AA, AH;
 • Spotkania z Klubem Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA”.
dczp - Oddział dzienny leczenia uzaleznień
Zasady funkcjonowania pacjenta Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień we Wrocławiu:
 • leczenie na oddziale dziennym trwa 8 tygodni;
 • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00;
  pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem;
 • w czasie pobytu w Oddziale pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość;
 • w czasie terapii pacjenta obowiązuje Kontrakt i Regulamin Oddziału, z którym zapoznaje się pierwszego dnia;
 • złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z Oddziału;
 • o godzinie 11.00 jest wydawane dla pacjentów śniadanie;
 • za czas pobytu w oddziale pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie;
 • do oddziału przyjmowane są również osoby nieubezpieczone.

Pacjenci DOTU korzystają z intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych porównywalnych do oddziałów stacjonarnych jednocześnie wprowadzając zmiany w miejscu zamieszkania i bez konieczności rozłąki z rodziną.


W dniu przyjęcia do oddziału wymagana jest:
 • bezwzględna, (co najmniej 10-dniowa) abstynencja od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych i gier hazardowych;
 • skierowanie do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu, Poradni Odwykowej lub Poradni Zdrowia Psychicznego;
 • dowód osobisty.

Dla pacjentów Oddziału prowadzimy sesje rodzinne, a dla pacjentów, którzy ukończyli terapię organizowane są raz w miesiącu „Spotkania Absolwentów”. Oba programy są finansowane przez Urząd Marszałkowski.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław

Konsultacje w sprawie przyjęcia na Dzienny Oddziała Terapii Uzależnień 
odbywają się we wtorki i czwartki od 11:00 do 13:00
budynku „M” pokój nr 8 lub 11

tel. 519 617 985 lub 519 617 477

dczp budynek M

Poznaj nasz personel

Mgr Elżbieta Brzezicka
Koordynator Oddziału

Psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, autorka i realizatorka wielu programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu uzależnień. P. o. koordynator Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień.

Pełni funkcję biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

dczp - Elżbieta Brzezicka
Ewa Sojda
mgr Ewa Sojda

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zdobywałam pracując w oddziałach: detoksykacyjnym, dziennym, całodobowym terapii uzależnień i poradni odwykowej, również na oddziale psychiatrycznym o podstawowym stopniu zabezpieczenia, punkcie konsultacyjnym. Na co dzień pomaga osobom dorosłym, które stykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki…), czy też straciły kontrolę nad jakimś zachowaniem (hazard, seks, zakupy…) oraz członkom ich rodzin. Ponadto realizowała i nadal realizuje wiele programów adresowanych do osób uzależnionych (treningi, warsztaty umiejętności itp.). Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia uczestnicząc w konferencjach i warsztatach, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W swojej pracy kieruje się indywidualnym i holistycznym podejściem do każdego pacjenta, cechując się empatią i profesjonalizmem, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Aleksandra Broczkowska
mgr Aleksandra Broczkowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła 3-letnie szkolenie z zakresu Psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała pracując w oddziałach dziennym, całodobowym i poradni uzależnień a ostatnio również na oddziale psychiatrycznym o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Ponadto realizowała i nadal realizuje wiele programów adresowanych do osób uzależnionych ( treningi, warsztaty umiejętności itp.). W latach 2012-2017 pełniła funkcję biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Na co dzień pomaga osobom dorosłym, które stykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki…), czy też straciły kontrolę nad jakimś zachowaniem (hazard, seks, zakupy…) oraz członkom ich rodzin. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia uczestnicząc w konferencjach i warsztatach, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, cechując się empatią i profesjonalizmem, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Awatar kobieta
Anna Pawłowska

Pielęgniarka, specjalista od zarządzania i organizacji w służbie zdrowia, wieloletni pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, na przestrzeni lat pełniąca różnorakie funkcje . Obecnie pracownik Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień.

Skip to content