Zamówienia

W tym miejscu pojawią się aktualne zapytania ofertowe poniżej progów Pzp ( 130 000 zł).

Zamówienie nr sprawy 5/OMED/DCZP/2023/ZO

Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. Załączniki:Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 do ZO formularz ofertowy Załącznik nr 2 do ZO wzór umowy Załącznik nr 1 do Umowy –  umowa

Czytaj więcej »