Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

VI Oddział Psychiatryczny

VI Całodobowy Oddział Psychiatryczny zajmuje się pomocą osobom, które ukończyły 18 rok życia, cierpiącym na różnego typu zaburzenia depresyjne (afektywne, reaktywne i sytuacyjne), zaburzenia nerwowe – anoreksja, bulimia oraz zaburzenia z kręgu psychotycznego (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i schizoafektywne).

Kompleksowość oferowanych świadczeń pozwala nam na leczenie pacjentów w każdym stadium choroby psychicznej. Doświadczony zespół lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek, dba o zdrowie psychiczne naszych pacjentów.

W procesie leczenia duży nacisk kładziemy na konsekwencję i systematyczność w realizacji programu terapeutycznego, co zwiększa motywację do leczenia i pozwala na uzyskanie lepszych efektów. Program terapeutyczny pobudza Pacjenta do aktywizacji, pomaga w zredukowaniu objawów chorobowych, w zrozumieniu istoty choroby i wynikających z niej konsekwencji.

Dczp oddział VI psychiatryczny

Przy pomocy psychoterapii i psychoedukacji przygotowujemy pacjentów do życia poza szpitalem.

W ramach leczenia stosowane są różnorodne formy terapii:

 • farmakoterapia;
 • psychoterapia indywidualna (behawioralno-poznawcza i interpersonalna);
 • terapia grupowa;
 • psychoedukacja;
 • terapia zajęciowa;
 • społeczność terapeutyczna;
 • spacery pod opieką terapeuty;
 • muzykoterapia;
 • zajęcia plastyczne;
 • relaks;
 • kinezyterapia;
 • biblioterapia.

Program terapeutyczny w sposób zintegrowany oddziałuje na różne płaszczyzny funkcjonowania Pacjenta:

 • biologiczną (farmakoterapia);
 • psychologiczną ( m.in. psychoterapia indywidualna i terapia grupowa);
 • behawioralna (różnorodne treningi).

Poznaj nasz personel

dr hab. n. med. Przemysław Pacan
Ordynator VI Oddziału Psychiatrycznego

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Od ukończenia studiów w 1993 roku zdobywał doświadczenie w pracy w oddziałach stacjonarnych, dziennym oddziale psychiatrycznym; w psychiatrii konsultacyjnej (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze); psychiatria ambulatoryjna – poradnie zdrowia psychicznego, prywatna praktyka lekarska.

Ponad 25 lat pracy jako nauczyciel akademicki – wykładowca psychiatrii dla studentów medycyny, autor ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu psychiatrii.
Doświadczenie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym.
W 1999 r. ukończył kurs terapii psychodynamicznej.

Przemysław Pacan
Izabela Dudek

Izabela Dudek
Pielęgniarka Oddziałowa

Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentem, specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej.

Skip to content