Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

VI Oddział Psychiatryczny

VI Całodobowy Oddział Psychiatryczny zajmuje się pomocą osobom, które ukończyły 18 rok życia, cierpiącym na różnego typu zaburzenia depresyjne (afektywne, reaktywne i sytuacyjne), zaburzenia nerwowe – anoreksja, bulimia oraz zaburzenia z kręgu psychotycznego (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i schizoafektywne).

Kompleksowość oferowanych świadczeń pozwala nam na leczenie pacjentów w każdym stadium choroby psychicznej. Doświadczony zespół lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek, dba o zdrowie psychiczne naszych pacjentów.

W procesie leczenia duży nacisk kładziemy na konsekwencję i systematyczność w realizacji programu terapeutycznego, co zwiększa motywację do leczenia i pozwala na uzyskanie lepszych efektów. Program terapeutyczny pobudza Pacjenta do aktywizacji, pomaga w zredukowaniu objawów chorobowych, w zrozumieniu istoty choroby i wynikających z niej konsekwencji.

Dczp oddział VI psychiatryczny

Przy pomocy psychoterapii i psychoedukacji przygotowujemy pacjentów do życia poza szpitalem.

W ramach leczenia stosowane są różnorodne formy terapii:

 • farmakoterapia;
 • psychoterapia indywidualna (behawioralno-poznawcza i interpersonalna);
 • terapia grupowa;
 • psychoedukacja;
 • terapia zajęciowa;
 • społeczność terapeutyczna;
 • spacery pod opieką terapeuty;
 • muzykoterapia;
 • zajęcia plastyczne;
 • relaks;
 • kinezyterapia;
 • biblioterapia.

Program terapeutyczny w sposób zintegrowany oddziałuje na różne płaszczyzny funkcjonowania Pacjenta:

 • biologiczną (farmakoterapia);
 • psychologiczną ( m.in. psychoterapia indywidualna i terapia grupowa);
 • behawioralna (różnorodne treningi).

Poznaj nasz personel

dr hab. n. med. Przemysław Pacan
Ordynator VI Oddziału Psychiatrycznego

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Od ukończenia studiów w 1993 roku zdobywał doświadczenie w pracy w oddziałach stacjonarnych, dziennym oddziale psychiatrycznym; w psychiatrii konsultacyjnej (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze); psychiatria ambulatoryjna – poradnie zdrowia psychicznego, prywatna praktyka lekarska.

Ponad 25 lat pracy jako nauczyciel akademicki – wykładowca psychiatrii dla studentów medycyny, autor ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu psychiatrii.
Doświadczenie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym.
W 1999 r. ukończył kurs terapii psychodynamicznej.

Przemysław Pacan
Izabela Dudek

Izabela Dudek
Pielęgniarka Oddziałowa

Posiada duże doświadczenie w pracy z pacjentem, specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej.

Skip to content