Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Oddział dzienny CZP

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców dzielnicy Wrocław Psie-Pole problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym.

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne. W trakcie pobytu w oddziale pacjenci mają możliwość korzystania z następujących terapii:

  • psychoterapia indywidualna i grupowa;
  • psychoedukacja;
  • psychoedukacja zdrowia;
  • relaksacja;
  • arteterapia;
  • spacery;
  • muzykoterapia;
  • kinezyterapia.
Oddział dzienny CZP

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-14.00, w czasie przerwy pacjenci otrzymują obiad. Funkcjonowanie oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucie bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.

Pobyt w oddziale ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego - Korzeniowskiego 18
Oddział dzienny CZP

Ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław

Zajęcia odbywają się:
Poniedziałek – Piątek 7:25 – 14:00

tel.: 519 618 286

Poznaj nasz personel

lek med. Wojciech Wysocki
Ordynator oddziału dziennego

Ma doświadczenie w pracy z pacjentem, w strukturach zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych: oddziale dziennym psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego, oddziale dziennym leczenia nerwic.

W ramach konsultacji często wykorzystuje techniki terapeutyczne jednak nie prowadzi regularnej psychoterapii.

Barbara Szubert
Pielęgniarka Oddziałowa

Ma doświadczenie w zarządzaniu podległym personelem, doświadczenie we wdrażaniu procedur praktyki psychiatrycznej.

Charakteryzuje ją specjalistyczna wiedza z zakresu zdrowia psychicznego, pielęgnowania i rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychicznym.

Skip to content