Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Leczenie domowe

Jeśli nie możesz przyjść osobiście, zespół mobilny przyjedzie do Ciebie. Czas rozmowy i ilość spotkań – to wszystko jest dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się z zachowaniem dyskrecji i poufności – zespół nie jest w żaden sposób oznakowany.

Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.

Przyjęcie do leczenia domowego wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).

Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy.

dojazd do pacjenta

Zajmujemy się głównie leczenie pacjentów z rozpoznaniem:

  • schizofrenii;
  • zaburzeń schizoafektywnych;
  • choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej) i choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca);
  • innych psychoz urojeniowych i afektywnych.

Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:

  • z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
  • w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
  • z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
  • w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
  • nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne.

Poznaj nasz personel

Wojciech Wysocki
Koordynator Zespołu Mobilnego

lekarz medycyny, specjalista psychiatra. Rozległe i długoletnie doświadczenie zawodowe pozwalają na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się pacjentów a co za tym idzie wybranie najbardziej adekwatnej formuły dalszego postępowania terapeutycznego.

Awatar mężczyzna
Przemysław Jaworski

lekarz medycyny, specjalista psychiatra

Aleksandra Nowak

psycholog

Awatar kobieta
Adriana Tomusiak

psycholog

Mariusz Kozak
Mariusz Kozak

pracownik socjalny

Awatar kobieta
Karolina Możdżeń

pielęgniarka

Awatar mężczyzna
Rober Kołodziej

pielęgniarz

Skip to content