Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Poradnia Leczenia Uzależnień

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień oferujemy diagnostykę i leczenie osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Prowadzimy również terapie dla osób współuzależnionych i dla DDA. Naszym Pacjentom gwarantujemy anonimowość oraz wysoką skuteczność terapii.

W naszej poradni Pacjent może korzystać z porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz psychologów i psychoterapeutów. Usługi w Poradni Leczenia Uzależnień są świadczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do korzystania z Poradni nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia leczenia uzależnień

Grupy psychoedukacyjne (6 tygodni) spotkania we wtorki i czwartki.

Grupa terapii podstawowej (5-6 miesięcy – decyzja indywidualna) spotkania we wtorki i czwartki

Grupy kontynuacji terapii (4 miesiące) spotkania w poniedziałki i środy.

Grupy terapii pogłębionej (1 rok) spotkania w poniedziałki lub czwartki.

Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław

Rejestracja pacjentów:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 14:00

Konsultacje do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień
tel: 519 617 979

Lekarz psychiatra
przyjmuje w czwartki i piątki po uprzedniej rejestracji.

Potwierdzenie chęci uczestnictwa w terapii ambulatoryjnej dla osób zapisanych w kolejkę, oczekujących (telefonicznie lub osobiście)
Każdy czwartek 08:00-14:00

tel.: 519 618 112

dczp budynek M

Poznaj nasz personel

Mgr Renata Marciniak-Antoszek
Kierownik Przychodni

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeuta, zooterapeuta. Pracuje w duchu humanistycznym metodami integracyjnymi, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Mgr Renata Marciniak-Antoszek — kierownik przychodni
Awatar kobieta

Dr Magdalena Falkowska

lekarz medycyny, specjalista psychiatra

Awatar mężczyzna

Dr Rafał Cichorski

lekarz medycyny, specjalista psychiatra

dczp Magdalena Bakiewicz
mgr Magdalena Bąkiewicz

Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dczp Anna Małek
mgr Anna Małek

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni kurs całościowy kurs psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

mgr Aleksandra Liebner - Lis
mgr Aleksandra Liebner - Lis

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor PARPA.

dczp Halina Kubacka
mgr Halina Kubacka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Studium Psychoterapii Uzależnień. Ukończone szkolenia to: „Najważniejsze zasady i narzędzia Dialogu Motywującego”, oraz „Rodzina w kryzysie- Diagnoza i interwencja kryzysowa” i „Uzależnienia behawioralne”.

dczp Kornelia Lewandowska
mgr Kornelia Lewandowska

Psycholog, ukończyła Studium Psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii. Ukończyła Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień behawioralnych. Wciąż poszerza swój warsztat pracy.

mgr Grzegorz Kuliński
mgr Grzegorz Kuliński

Magister resocjalizacji i poradnictwa specjalistycznego; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; w trakcie certyfikacji, jako psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dczp Magdalena Franieczek
mgr Magdalena Franieczek

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończone szkolenie z zakresu terapii Gestalt przy O.E.P.iT.G. we Wrocławiu, ukończone szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego przy Akademii Myśli i Emocji w Warszawie rekomendowane przez K.B.ds.P.N.

mgr Malwina Nowakowska
mgr Malwina Nowakowska

Pedagog specjalny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka studiów podyplomowych z socjoterapii, uczestniczka licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje i poszerzających warsztat pracy rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

mgr Aleksandra Ziemba
mgr Aleksandra Ziemba

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Skip to content