Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

III Oddział Psychiatryczny

III Całodobowy Oddział Psychiatryczny zajmuje się pomocą osobom, które ukończyły 18 rok życia, cierpiącym na różnego typu zaburzenia depresyjne (afektywne, reaktywne i sytuacyjne), zaburzenia nerwowe – anoreksja, bulimia oraz zaburzenia z kręgu psychotycznego (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i schizoafektywne).

Kompleksowość oferowanych świadczeń pozwala nam na leczenie pacjentów w każdym stadium choroby psychicznej. Doświadczony zespół lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek, dba o zdrowie psychiczne naszych pacjentów.

W procesie leczenia duży nacisk kładziemy na konsekwencję i systematyczność w realizacji programu terapeutycznego, co zwiększa motywację do leczenia i pozwala na uzyskanie lepszych efektów. Program terapeutyczny pobudza Pacjenta do aktywizacji, pomaga w zredukowaniu objawów chorobowych, w zrozumieniu istoty choroby i wynikających z niej konsekwencji.

Dczp III Oddział Psychiatryczny

Przy pomocy psychoterapii i psychoedukacji przygotowujemy pacjentów do życia poza szpitalem.

W ramach leczenia stosowane są różnorodne formy terapii:

 • farmakoterapia;
 • psychoterapia indywidualna (behawioralno-poznawcza i interpersonalna);
 • terapia grupowa;
 • psychoedukacja;
 • terapia zajęciowa;
 • społeczność terapeutyczna;
 • spacery pod opieką terapeuty;
 • muzykoterapia;
 • zajęcia plastyczne;
 • relaks;
 • kinezyterapia;
 • biblioterapia.

Program terapeutyczny w sposób zintegrowany oddziałuje na różne płaszczyzny funkcjonowania Pacjenta:

 • biologiczną (farmakoterapia);
 • psychologiczną ( m.in. psychoterapia indywidualna i terapia grupowa);
 • behawioralna (różnorodne treningi).

Poznaj nasz personel

lek. med. Anna Sanetra
Ordynator III Oddziału Psychiatrycznego

Specjalistka psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowana terapeutka Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania i kompleksowej terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i opiniowania dla celów świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz z zakresu niepełnosprawności.

Lucyna Szyszkowska

Lucyna Szyszkowska
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem.

Jej wiedza i umiejętności zapewniają holistyczne oraz specjalistyczne podejście do pacjenta psychiatrycznego.

Skip to content