Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć znajduje się na parterze głównego budynku szpitalnego – budynku „G”, wejście od ul. Kraszewskiego.

Odbywają się tu przyjęcia do oddziałów „DCZP” sp. z o.o. oraz całodobowo udzielana jest pomoc w trybie nagłym.

Osoby zgłaszające się do Izby Przyjęć zawsze uzyskają poradę stosowną do stanu zdrowia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Każda osoba zgłaszająca się do Izby Przyjęć celem przyjęcia na oddział powinna posiadać:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  • dowód ubezpieczenia;
  • skierowanie do szpitala.


O przyjęciu decyduje lekarz po uprzednim zbadaniu i zakwalifikowaniu do leczenia szpitalnego.

dczp - Izba Przyjęć

Zasady przyjęcia na oddziały szpitalne:

Pacjenci na oddziały szpitalne są przyjmowani w trybie planowym i nagłym.

PRZYJĘCIE PLANOWE:

Pacjent zgłaszający się do szpitala na leczenie w trybie planowym powinien posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • skierowanie do szpitala;
  • dowód tożsamości z numerem PESEL lub paszport;
  • dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu;
  • rzeczy osobiste.

Pacjent powinien zgłosić się na Izbę Przyjęć, gdzie ma zakładaną historię choroby. Godziny przyjęć planowych ustalają poszczególne oddziały.

Po załatwieniu formalności na Izbie Przyjęć pacjent wraz z ratownikiem medycznym udaje się na dany oddział, gdzie jest dokładnie informowany na jakiej sali będzie przebywał, gdzie znajduje się łazienka, toaleta, itd.

PRZYJĘCIE NAGŁE:

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia nie jest wymagane skierowanie na leczenie.

Pacjenci bez skierowania, w tzw. nagłych przypadkach, są badani przez lekarzy Izby Przyjęć i jeśli istnieje potrzeba hospitalizacji procedura przyjęcia na oddział jest identyczna jak w przypadku pacjenta ze skierowaniem.

O przyjęciu decyduje lekarz po uprzednim zbadaniu i zakwalifikowaniu do leczenia szpitalnego.

dczp budynek główny
Izba Przyjęć

Ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław

(wejście od ul. Kraszewskiego)

tel.: (godziny 7:00 – 15:00) 519 617 500

tel.: (godziny 15:00 – 7:00) 519 319 458

Skip to content