Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

II oddział dzienny z pododdziałem geriatrycznym

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym (szpitala).

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne.

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci mają możliwość korzystania z następujących terapii:

  • psychoterapia indywidualna i grupowa; 
  • psychoedukacja;
  • psychoedukacja zdrowia;
  • relaksacja;
  • arteterapia;
  • spacery;
  • muzykoterapia;
  • kinezyterapia.

 

Dczp II oddział dzienny

Zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00, w czasie przerwy pacjenci otrzymują śniadanie.

Funkcjonowanie oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucie bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.

Pobyt w oddziale ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Dczp budynek A
II oddział dzienny z pododdziałem psychogeriatrycznym

Ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław

Zajęcia odbywają się:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 13:00

tel.: 519 618 292

Poznaj nasz personel

Lek. Med. Aleksander Błaszczyk — Ordynator II oddziału dziennego

Specjalista psychiatra, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalizację z psychiatrii oraz 4-letni kurs z zakresu psychoterapii psychodynamicznej ukończył w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Posiada doświadczenie w zakresie psychoterapii i farmakoterapii rozmaitych zaburzeń i chorób psychicznych. Oferuje pomoc w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń psychotycznych, osób w podeszłym wieku cierpiących na schorzenia takie jak choroba Alzheimera i inne.

dczp - Aleksander Błaszczyk
mgr Katarzyna Humenna

mgr Katarzyna Humenna
Pielęgniarka Oddziałowa

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu psychiatrii, a także świadomość odmiennych potrzeb osób dotkniętych różnymi chorobami psychicznymi lub zaburzeniami.

Skip to content