Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Oddział Psychiatryczny CZP

Całodobowy Oddział Psychiatryczny CZP zajmuje się pomocą osobom, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają na terenie dzielnicy Wrocław – Psie Pole. Cierpiącym na różnego typu zaburzenia depresyjne (afektywne, reaktywne i sytuacyjne), zaburzenia nerwowe – anoreksja, bulimia oraz zaburzenia z kręgu psychotycznego (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i schizoafektywne).

Kompleksowość oferowanych świadczeń pozwala nam na leczenie pacjentów w każdym stadium choroby psychicznej. Doświadczony zespół lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek, dba o zdrowie psychiczne naszych pacjentów.

W procesie leczenia duży nacisk kładziemy na konsekwencję i systematyczność w realizacji programu terapeutycznego, co zwiększa motywację do leczenia i pozwala na uzyskanie lepszych efektów. Program terapeutyczny pobudza Pacjenta do aktywizacji, pomaga w zredukowaniu objawów chorobowych, w zrozumieniu istoty choroby i wynikających z niej konsekwencji.

czp - Oddział psychiatryczny

Przy pomocy psychoterapii i psychoedukacji przygotowujemy pacjentów do życia poza szpitalem.
W ramach leczenia stosowane są różnorodne formy terapii:

 • farmakoterapia;
 •  psychoterapia indywidualna (behawioralno-poznawcza i interpersonalna);
 • terapia grupowa;
 • psychoedukacja;
 • terapia zajęciowa;
 • społeczność terapeutyczna;
 • spacery pod opieką terapeuty;
 • muzykoterapia;
 • zajęcia plastyczne;
 • relaks;
 • kinezyterapia;
 • biblioterapia.

Program terapeutyczny w sposób zintegrowany oddziałuje na różne płaszczyzny funkcjonowania Pacjenta:

 • biologiczną (farmakoterapia);
 • psychologiczną (m.in. psychoterapia indywidualna i terapia grupowa);
 • behawioralna (różnorodne treningi).

Poznaj nasz personel

lek. med. Anna Jarowicz
Ordynator I oddziału Psychiatrycznego CZP

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w leczeniu chorób psychicznych i behawioralnych za pomocą leków i innych terapii. Szczególne przeszkolenie pozwala jej na szczególną obserwację i wyciąganie wniosków ze wszystkich zebranych informacji, zgodnie z wiedzą medyczną.

Na podstawie wszystkich informacji zebranych – z badania, z historii pacjenta, z innych źródeł, a czasem z badań laboratoryjnych – stawia diagnozy medyczne dotyczącej problemu lub zaburzenia, na które cierpi wnioskodawca.

Anna Jarowicz

Anna Kopkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa

Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarka Koordynująca pionu pielęgniarskiego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie, w pracy z pacjentem i zarządzaniu personelem.

Skip to content