Zamówienie nr sprawy 5/OMED/DCZP/2023/ZO

Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. Załączniki:Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1 do ZO formularz ofertowy Załącznik nr 2 do ZO wzór umowy Załącznik nr 1 do Umowy –  umowa o przetwarzanie danych osobowych utylizacja odpadów Załącznik nr 3 do ZO – oświadczenie Rosja_UkrainaWyjaśnienie nr 1 do ZOWyjaśnienie nr 2 do ZOZałącznik nr 2 do ZO wzór umowy – do wyjaśnienia nr 2.pdf Informacja z otwarcia oferty – pobierz. Informacja o wyniku postępowania – […]