Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Konkurs 22/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w IV Oddziale Psychiatrczynym Całodobowym Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf):

Konkurs 21/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza specjalisty psychiatry w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf):

Konkurs 20/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty wraz z powierzenim funkcji/obowiązków Ordynatora I Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego w ramach Centrm Zdowia Psychicznego „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp.z o.o. Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): […]

Konkurs 19/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Oddziale Dziennym Centrum Zdrowia Psychicznego Krzyki Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf):

Konkurs 18/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf):

Konkurs 17/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty w DCZP Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf):

Konkurs 16/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty wraz z powierzeniem pełnienia funkcji/obowiązków Ordynatora WOTUW Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf):

Konkurs 15/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.05.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza w Izbie Przyjęć Zamawiającego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): 

Konkurs 14/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.05.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): 

Konkurs 13/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.05.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty w Centrum Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 12/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.05.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Centrum Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 11/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.05.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Skip to content