Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Szukaj
Close this search box.

Konkurs 30/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczeniczej  ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 29/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczeniczej  ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego, Punkcie Zgłoszeniowo – koordynacyjnym oraz Zespole Leczenia Środowiskowego CZP w ramach Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie […]

Konkurs 28/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczeniczej  ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w II Oddziale Psychiatrycznym Dziennym z Pododdziałem Psychogeriatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 27/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczeniczej  ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w Oddziałach Psychiatrycznych DCZP i CZP Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 26/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczeniczej  ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty w CZP Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

21/MDPR/DCZP/2024/K

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu medycyny pracy dla pracowników „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” Sp. z o.o. Załączniki:SWK – pobierz Załącznik nr 1 do SWK – Oferta – pobierzZałącznik nr 2 do SWK – Formularz cenowy – pobierzZałącznik nr 3 do SWK – Wzór umowy – pobierzZałącznik nr 4 do SWK – Oświadczenie – pobierzZałącznik nr 5 do SWK – Klauzula informacyjna – pobierzZałącznik nr 5 do umowy – Klauzula […]

Konkurs 25/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18,  ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: masażu, rehabilitacji ruchowej oraz zajęć gimnastycznych w CZP Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 24/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Zamawiającego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 23/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza specjalisty chorób wewnętrznych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 22/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w IV Oddziale Psychiatrczynym Całodobowym Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 21/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza specjalisty psychiatry w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): pobierz Ogłoszenie wyników konkursu (plik w formacie pdf): pobierz

Konkurs 20/2024

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności lecznicej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty wraz z powierzenim funkcji/obowiązków Ordynatora I Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego w ramach Centrm Zdowia Psychicznego „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp.z o.o. Szczegóły konkursu w załączniku (plik w formacie pdf): […]

Skip to content