Strona główna

O nas

Centrum Zdrowia Psychicznego

Klinika

Dla pacjenta

Przetargi

Kontakt

Galeria

Konferencja

Konkursy 2022

Konkursy 2022

Wszystkie konkursy ofert z 2022 roku.
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia psychologicznych zajęć grupowych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego (Grupy psychotraumatologiczna, Grupa psychoonkologiczna, Grupa poznawcza, Grupa - trening umiejętności społecznych)


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 21.12.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w II Oddziale Psychiatrycznym Dziennym DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 14.12.2022 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w II Oddziale Psychiatrycznym Dziennym zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 14.12.2022 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: anestezjologii - zabiegi EW.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 21.12.2022 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: fizjoterapii.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 21.12.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza WOTU Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  02.12.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dietetyki/psychodietetyki w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  06.12.2022  anulowano
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia psychoterapii grupowej w Centrum Zdrowia Psychicznego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  02.12.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: psychiatrii dla lekarza specjalisty wraz z powierzeniem pełnienia funkcji/obowiązku Ordynatora I Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  29.11.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Zamawiającego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  08.12.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: superwizji w DCZP Sp. z o. o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  14.12.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w II Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 14.12.2022 Pobierz 
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Konsultacji Zdrowia Psychicznego w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  27.10.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 09.11.2022   Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  11.10.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego Zamawiającego w ramach CZP


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 11.10.2022   Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w VI Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 12.10.2022 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy terapeutycznej w VI Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

 
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  12.10.2022  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Oddziale Leczenia Nerwic DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

.
Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.    

Facebook:

Projekty współfinansowane

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij