Strona główna

O nas

Centrum Zdrowia Psychicznego

Klinika

Dla pacjenta

Przetargi

Kontakt

Galeria

Konferencja

Konkursy 2020

Konkursy 2020

Wszystkie konkursy ofert z 2020 roku.
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień Zamawiającego.Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 26.11.2020r.   Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza w Izbie Przyjęć zamawiającego.Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 26.11.2020r.  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w V Pododdziale Psychiatrycznym SądowymDokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  28.10.2020 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego ZamawiającegoDokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  26.10.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: dla lekarza w izbie Przyjęć ZamawiającegoDokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  10.09.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego w Oddziałach ZamawiającegoDokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 4.09.2020 Pobierz

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

 

         
Dokument Link
SWK Pobierz
Załącznik nr 1 - Oferta Pobierz
Załącznik nr 2 - Dokumenty Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Pobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 6 - Wniosek Pobierz
Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna Pobierz
Załącznik nr 2 do umowy - Zestawienie badań PobierzRezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta 25.08.2020 Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne: dla lekarza w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 10.08.2020  W toku
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 12.08.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Oddziałach Psychiatrycznych Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 27.07.2020  Anulowano
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego w Oddziałach Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 29.07.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego w Oddziałach Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link        
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 18.06.2020  Pobierz
Informujmy o anulowaniu konkursu z dnia 22 maja 2020 r. dla lekarza w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego w oparciu o punkt 11 ogłoszenia z dnia 15 maja 2020 r.
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne: dla lekarza w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 22.05.2020  Anulowane
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: ratownictwa medycznego w Oddziałach Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 15.04.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pielęgniarstwa psychiatrycznego w Oddziałach Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta. 3.04.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej i terapeutycznej we Wrocławskim Ośrodku Terapii Uzależnień Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  28.02.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychoterapeutycznej w Oddziale Leczenia Nerwic DCZP Sp. z o.o.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
Ogłoszenie o wyborze oferenta.  28.02.2020  Pobierz
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii w I Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym oraz Izbie Przyjęć Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
W toku.    
"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o., 50-226 Wrocław, Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności leczniczej ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: pomocy psychologicznej w Przychodni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego Zamawiającego.


Dokument Link
Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Rezultat sprawy Data Link
Ogłosznie o wyborze oferenta.  22.01.2020 Pobierz

Facebook:

Projekty współfinansowane

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij