Strona główna

O nas

Klinika

Dla pacjenta

Jednostki

Przetargi

Galeria

Kontakt


poradnia

 • Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego

  Poradnia tel. 519-618-183, 519-319-462

   

  Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego znajduje się w budynku "N" (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18).

  Udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki ambulatoryjnej i leczenia osób z różnorodnymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

  Poradnia świadczy usługi osobom pełnoletnim dotkniętym zaburzeniami czynności psychicznych.
  W poradni są stosowane procedury medyczne w zakresie diagnostyki psychiatrycznej i diagnostyki psychologicznej, farmakoterapii i innych form terapii biologicznej, działań konsultacyjnych i edukacyjnych, psychoterapii indywidualnej.

  Wizyty domowe środowiskowe odbywają się w uzasadnionych stanem zdrowotnym pacjenta przypadkach, po uprzednim ustaleniu terminu w rejestracji.

  Nasza poradnia funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje zarówno osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone. W poradni nie obowiązuje rejonizacja.
  W celu umówienia się na spotkanie do psychologa należy najpierw zarejestrować się i odbyć wizytę u lekarza psychiatry.

  Rejestracja do Poradni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego odbywa się bezpośrednio w siedzibie poradni  lub telefonicznie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00  tel. 519-618-183oraz 519-319-462.

  Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego czynna jest:

  - w poniedziałek: 7:25 - 20:30
  - we wtorek 7:25 - 20:30
  - w środę 7:25 - 20:00
  - w czwartek 7:25 - 20:00
  - w piątek 7:25 - 22:00

  Gabinet Zabiegowy Poradni czynny jest w godz. 7:00 - 8:30 od poniedziałku do piątku.

  Dnia 2 listopada 2018 roku gabinet zabiegowy będzie zamknięty.

  Wszystkie wizyty muszą być wcześniej umówione poprzez rejestrację.

  Krew do badań laboratoryjnych pobierana jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 7:00 - 8:20.
  W przypadku niektórych leków wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu iniekcji (np. podanie leku Zypadhera)

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  Kierownik: Renata Marciniak-Antoszek
  Przychodnia: tel. 71 77-66-300

  Terapeuci: tel. 71 77-66-301

  Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje w trybie ambulatoryjnym:
  - diagnozę problemów związanych z używaniem alkoholu oraz z uzależnieniami behawioralnymi,
  - terapię podstawową indywidualną i grupową dla osób uzależnionych,
  - terapię pogłębioną indywidualną i grupową dla osób uzależnionych,
  - terapię indywidualną dla osób współuzależnionych
  - terapię dla osób uzależnionych behawioralnie,
  - grupy psychoedukacyjne dla Pacjentów kierowanych do terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej,
  - konsultacje dla rodzin osób uzależnionych,
  - konsultacje i kwalifikacje pacjentów do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień.

  Zakres działania Poradni obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pełen zakres indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych oraz współpracę z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

  Terapia odbywa się w oparciu o model:

  • abstynencyjny
  • redukcji szkód w przebiegu uzależnienia od alkoholu oraz w przebiegu uzależnień behawioralnych

  Poradnia pracuje w poniedziałek w godz. od 7:00 do 19:25, od wtorku do czwartku od 7:00 do 19:30, piątek od 7:00 do 16:00.

  Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

  Konsultacje do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywają się w każdą środę w godz. 10:00-12:00.

  Lekarz psychiatra przyjmuje we wtorki, środy, czwartki i piątki po uprzedniej rejestracji.

  Potwierdzenie chęci uczestnictwa w terapii ambulatoryjnej dla osób zapisanych w kolejkę oczekujących (telefonicznie lub osobiście) – czwartki w godz. 08.00-14.00

   

  Zespół pracuje pod superwizją.

  mgr Magdalena Bąkiewicz– psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  mgr Anna Małek– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni kurs całościowy kurs psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

  mgr Aleksandra Liebner - Lis– psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończony 4-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizor PARPA.

  mgr Halina Kubacka – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji w Studium Psychoterapii Uzależnień. Ukończone szkolenia to: „Najważniejsze zasady i narzędzia Dialogu Motywującego”, oraz „Rodzina w kryzysie- Diagnoza i interwencja kryzysowa” i „Uzależnienia behawioralne”.

  mgr Kornelia Lewandowska- psycholog, ukończyła  Studium Psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii. Ukończyła Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień behawioralnych. Wciąż poszerza swój warsztat pracy.

  mgr Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

  mgr Grzegorz Kuliński - mgr resocjalizacji i poradnictwa specjalistycznego; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; w trakcie certyfikacji, jako psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  mgr Franieczek Magdalena – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończone szkolenie z zakresu terapii Gestalt przy O.E.P.iT.G. we Wrocławiu, ukończone szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego przy Akademii Myśli i Emocji w Warszawie rekomendowane przez K.B.ds.P.N.

   

  Beata Smolińska - starsza sekretarka medyczna

  Grupy psychoedukacyjne(6 tygodni) spotkania we wtorki i czwartki.

  Grupa terapii podstawowej(5-6 miesięcy - decyzja indywidualna) spotkania we wtorki i czwartki.

  Grupy kontynuacji terapii(4 miesiące) spotkania w poniedziałki i środy.

  Grupy terapii pogłębionej(1 rok) spotkania w poniedziałki lub czwartki.

  Zaproszenie na warsztat "Tam i wtedy - tu i teraz": LINK

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

  Telefon kontaktowy: 71 77 66 250 lub 71 77 66 300

  Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych znajduje się w budynku „M” (wejście od Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego 18).

  Rejestracja do poradni codziennie od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 71/ 77 66 250.

  Ustalanie terminów przyjęcia na detoksykację narkotykową w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 572-289-747.

  Kontakt z gabinetem terapeutów PTUodSP w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu: 572-289-747.

  Kierownik: Renata Marciniak-Antoszek

  Oferta Poradni skierowana jest do:

  -osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
  -osób uzależnionych od czynności nałogowych
  -członków rodzin osób uzależnionych

  Zakres udzielanych świadczeń:

  - indywidualna psychoterapia uzależnień (w modelu abstynencyjnym i  w modelu opartym o redukcję szkód)
  - grupowa psychoterapia uzależnień
  - program terapeutyczny CANDIS kierowany do osób używających / uzależnionych od przetworów konopi indyjskich
  - indywidualna psychoterapia dla osób współuzależnionych
  - konsultacje lekarza psychiatry (po uprzedniej rejestracji)
  - konsultacje certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień i psychologa
  - konsultacje diagnostyczne (po uprzedniej rejestracji)
  - kwalifikacja i zapisy na listę osób oczekujących na przyjęcie do oddziału detoksykacyjnego
  - kierowanie do innych placówek zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień.

  Oferta terapeutyczna Poradni kierowana jest do osób powyżej 18 roku życia.
  Konsultacje diagnostyczne oraz program terapeutyczny CANDIS kierowane są do osób powyżej 16 roku życia.
  Lekarz psychiatra przyjmuje we wtorki, środy, czwartki i piątki po uprzedniej rejestracji.

   

  Godziny pracy Poradni :

  poniedziałek                       7:25 - 20:00
  wtorek                                  7:25 - 15:00
  środa                                   7:25 - 20:30
  czwartek                              7:25 - 20:00
  piątek                                   7:25 - 20:00

  Konsultacje po godz. 15:00 wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

   

  Zespół Poradni:

  mgr Barbara Krzempek – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego); trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

  mgr Celina Żendarska– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

  mgr Renata Marciniak-Antoszek – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, koordynator Poradni

  Jolanta Malmon – starsza sekretarka medyczna

  Zespół pracuje pod superwizją.

Facebook:

Projekty współfinansowane

Menu

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij