Strona główna

O nas

Centrum Zdrowia Psychicznego

Klinika

Dla pacjenta

Przetargi

Kontakt

Galeria

Konferencja


jednostki

 • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

  Koordynator: mgr Elżbieta Śmiarowska,
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień:


  tel. 519 617 979 lub 519 617 912

   

  Osoby zainteresowanie leczeniem w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień - kontakt 519 617 979
  Koordynator Oddziału Elżbieta Śmiarowska

   

  Przyjęcia pacjentów do Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień odbywają się także:

   

  przezOddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
  Osoby chcące podjąć leczenie w Całodobowym Oddziale Leczenia
  Uzależnień winne zgłosić się na Oddział Leczenia Alkoholowych
  Zespołów Abstynencyjnych.

  Nr telefon 519 618 003 – celem ustalenia terminu przyjęcia (czas pobytu 10 dni).
     Dzień dobry Państwu

  w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień

  Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień DCZP sp. z o. o.

  Oddział nasz zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków czy leków oraz hazardu. Zaistniał po to, aby Państwo mieli szansę rozpocząć proces zdrowienia w środowisku, które wykształci odpowiedzialność w sprzyjających warunkach terapeutycznych.

   

  Wypróbuj nową drogę. Jesteś tego wart!!!

   

  Metody realizacji podstawowego etapu programu terapii uzależnień:

  • Edukacja

  • Praca w grupie (zadaniowej, problemowej, społeczności, zajęciach integracyjnych)

  • Warsztaty (Nawroty Picia, Bezsilność, Duchowość, TZK, TAZA)

  • Konsultacje indywidualne z konsultantem

  • Praca własna pacjenta

  • Spacer, medytacje

  • Konsultacje lekarskie

  • Mityngi AA, AN, AH

  • Spotkania z Klubem Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA”

  • Miting informacyjny AA – Intergrupa AA „Ślęza”, Region Dolnośląski AA

   

  INFORMACJA DLA PACJENTA ROZPOCZYNAJĄCEGO TERAPIĘ
  W
  CAŁODOBOWYM ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

   

  Oddział prowadzi 6 tygodniową, intensywną terapię osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, czy leków i hazardu. Oddział jest koedukacyjny posiadający 22 łóżka.

   


  Warunki przyjęcia:

   

  1)   co najmniej 10 - dniowa abstynencja od alkoholu/hazardu oraz co najmniej 14 - dniowa abstynencja od innych substancji psychoaktywnych,

  2)   skierowanie do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry.

  Skierowanie powinno zawierać:
  - rozpoznanie choroby,
  - imię nazwisko lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

  3)   zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia intensywnej psychoterapii uzależnienia,

  4)   posiadanie dokumentu tożsamości.

   

  Odwiedziny w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień odbywają się w każdą niedziele i święta wolne od pracy w godzinach 12.30 - 17.00

      

   

  Przychodząc na Oddział należy mieć ze sobą:

  Cztery zeszyty 100 kartkowe (1-A4 + 3-A5),

  2-3 długopisy,

  2 ręczniki, przybory toaletowe,

  proszek do prania,

  dres i obuwie sportowe, piżamę, kapcie,

  kubek, talerzyk, sztućce – na własny użytek;

  parasol + kurtka przeciwdeszczowa,

   

   

  UWAGA!!!

  W DNIU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ WYKONYWANE JEST BADANIE ALKOMATEM LUB MULTI TESTEM NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW. 

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

  Koordynator oddziału: mgr Elżbieta Brzezicka, psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (tel. 519 617 985)

  Zespół terapeutyczny stanowi wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi (tel. 519 617 477)

  W Dziennym Oddziale leczymy:

  • osoby uzależnione od alkoholu;

  • osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

  • osoby uzależnione od hazardu.

    

  Zasady funkcjonowania pacjenta Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień Wrocławskiego Ośrodka Terapii Uzależnień we Wrocławiu:

  • leczenie w DOTU trwa 8 tygodni;

  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00;

  • pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem;

  • w czasie pobytu w Oddziale pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość;

  • w czasie terapii w DOTU pacjenta obowiązuje Kontrakt i Regulamin Oddziału, z którym zapoznaje się pierwszego dnia;

  • złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z Oddziału;

  • o godzinie 11.00 jest wydawane dla pacjentów śniadanie;

  • za czas pobytu w oddziale pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie;

  • do oddziału przyjmowane są również osoby nieubezpieczone.

  Pacjenci DOTU korzystają z intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych porównywalnych do oddziałów stacjonarnych jednocześnie wprowadzając zmiany w miejscu zamieszkania i bez konieczności rozłąki z rodziną.

  Metody realizacji podstawowego etapu programu terapii uzależnień:

  • Edukacje

  • Terapia grupowa (społeczności, grupy zadaniowe, problemowe, zajęcia integracyjne),

  • Warsztaty umiejętności,

  • Sesje indywidualne z terapeutą prowadzącym,

  • Praca własna pacjenta, medytacje,

  • Konsultacje lekarskie i psychologiczne,

  • Mityngi AA, AH,

  • Spotkania z Klubem Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ODNOWA”

  Warunki przyjęcia do Oddziału:

  Konsultacje z koordynatorem Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień odbywają się w godzinach pracy oddziału tj. 7.00 – 14.35, budynek „M” pokój nr 10 lub 11 tel. 519 617 985 lub -477.

  Czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii wynosi od 1 do kilku dni.

  W dniu przyjęcia do oddziału wymagana jest:

  • bezwzględna, (co najmniej 10-dniowa) abstynencja od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych i gier hazardowych;

  • skierowanie do szpitala od lekarza pierwszego kontaktu, Poradni Odwykowej lub Poradni Zdrowia Psychicznego;

  • dowód osobisty.

  Dla pacjentów Oddziału prowadzimy sesje rodzinne, a dla pacjentów, którzy ukończyli terapię organizowane są raz w miesiacu „Spotkania Absolwentów”. Oba programy są finansowane przez Urząd Marszałkowski.

 • Izba Przyjęć

  Kierownik: Dr n. med. Piotr Baranowski

  Izba Przyjęć  w godz. od 7:00 do 15:00   tel. 519-617-500
  w godz. od 15:00 do 7:00 tel. 519-319-458

  Izba Przyjęć znajduje się w holu głównym budynku "G" (wejście od ul. Kraszewskiego 25).
  Odbywają się tu przyjęcia do oddziałów "DCZP" sp. z o.o. oraz całodobowo udzielana jest pomoc w trybie nagłym.

  Osoby zgłaszające się do Izby Przyjęć zawsze uzyskają poradę stosowną do stanu zdrowia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

  Każda osoba zgłaszająca się do Izby Przyjęć celem przyjęcia na oddział powinna posiadać:
  - dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  - dowód ubezpieczenia
  - skierowanie do szpitala

  O przyjęciu decyduje lekarz po uprzednim zbadaniu i zakwalifikowaniu do leczenia szpitalnego.

  W naszych oddziałach obowiązuje  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przyjmowania leków bez zgody lekarza.

  Celem kontynuowania leczenia w naszej placówce personel współpracuje z Poradniami zapewniając pomoc  zespołów terapeutycznych oraz  pracowników socjalnych w rozwiązywaniu problemów prawnych, socjalno-bytowych i rodzinnych Pacjentów.

  Każdy Pacjent ma prawo do korzystania z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta . Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez "DCZP” sp. z o.o. ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby hospitalizowanej przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi  prawnemu lub faktycznemu.

 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

  Kierownik: dr n. med. Joanna Mazurek, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTP.

  Personel terapeutyczny oddziału stanowią:


  mgr Agata Rożko - psychoterapeuta psychodynamiczny
  dr n. hum Magdalena Lasik - psychoterapeuta psychodynamiczny
  mgr Iwona Zelman - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
  mgr Joanna Sarnacka - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
  mgr Natalia Kasprowicz - psycholog, psychoterapeuta intergratywny
  mgr Paweł Suchodolski - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

  Pielęgniarka: mgr Hanna Dybek

  - tel. 519 - 617 - 458,
  tel. 519 - 618 - 096

     Pacjenci zainteresowani podjęciem terapii grupowej w OLN są proszeni o kontakt
  pod numerem 519 617 458 w godzinach 11:00-13:00.  Oddział Dzienny Leczenia Nerwic znajduje się na terenie szpitala w  budynku „A" (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego), piętro 1. Dysponuje 22 miejscami w trybie dziennym. Pacjenci biorą udział w leczeniu w oddziale od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00, a zespół terapeutyczny dostępny jest dla pacjentów od godz. 8:00 do godz.14:00.

  Oddział jest jednostką specjalistyczną przeznaczoną do leczenia zaburzeń:
  - lękowych,
  - związanych ze stresem (adaptacyjnych)
  - somatyzacyjnych,
  - odżywiania
  - nawyków i impulsów,
  - specyficznych zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

  Oddziaływania terapeutyczne w oddziale obejmują:
  - specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
  - psychoterapię grupową
  - zajęcia terapeutyczne: psychorysunek i psychodrama

  Leczenie w oddziale trwa 3 miesiące.

  Pacjenci przyjmowani są po przejściu trzyetapowej procedury kwalifikacji. Obejmuje ona badanie lekarskie, wywiad życiorysowy, ocenę motywacji do terapii. Konsultacje przeprowadza kierownik oddziału lub wyznaczony lekarz psychiatra oraz psychoterapeuci danej grupy.

  Niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry z opisem dotychczasowego przebiegu leczenia oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

  Wskazane jest dostarczenie dokumentacji z dotychczasowego leczenia.

  Kryteria wykluczające przyjęcie do Oddziału Leczenia Nerwic

  - Zaburzenia psychotyczne (F20-F29)
  - Ciężkie zaburzenia osobowości (np. osobowość antyspołeczna)
  - Zaburzenia na podłożu organicznym
  - Nadużywanie substancji psychoaktywnych lub czynne uzależnienie
  - Ciężka, nieustabilizowana choroba somatyczna
  - Brak motywacji do podjęcia intensywnej psychoterapii
  - Zachowania agresywne i autoagresywne
  - Pozostawanie w trakcie innego procesu terapeutycznego

  W obrębie oddziału funkcjonują równolegle dwie grupy pracujące metodą analitycznej psychoterapii grupowej, opartej na myśleniu psychodynamicznym i psychoanalitycznym.

   

  Procesy grupowe regularnie poddawane są superwizji certyfikowanych superwizorów: psychoanalityka IPA i PTP i psychoterapeuty psychoanalitycznego, terapeuty szkoleniowego i superwizora PTPP KRZYSZTOFA SREBRNEGO, szkoleniowej analityczki grupowej i superwizorki psychoterapii PTP ANNY LISSEWSKIEJ oraz psychoanalityczki IPA, PTPa, psychoterapeutki szkoleniowej i superwizorki PTPP oraz analityczki grupowej DR N.HUM ANNY KULESZY-JAWORSKIEJ
   

  Grupy terapeutyczne długoterminowe:
  -
  Grupa I od 25.11.2022r. do 20.02.2023r.

 • Oddział I Dzienny

  Ordynator: lek. med. Dorota Szwarc - Wojarska, Specjalista Psychiatra tel. 71  77-66-337

  Pielęgniarka: Renata Macińska  tel. 71  77-66-340

  Oddział  I psychiatryczny  dzienny znajduje się w przyziemiu budynku „A” (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18) i pełni funkcję oddziału diagnostyczno-terapeutycznego z uwzględnieniem rehabilitacji psychiatrycznej w trybie dziennym. Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych, które wymagają po raz pierwszy w życiu diagnostyki i pomocy psychiatrycznej, jak i dla rekonwalescentów po hospitalizacji stacjonarnej a także osób wymagających szeroko rozumianego leczenia przy kolejnych zaostrzeniach rozpoznanej wcześniej choroby czy zaburzenia psychicznego
  Czas leczenia wynosi ok. 3 miesięcy.  Jego celem jest uzyskanie poprawy stanu psychicznego i funkcjonowania w rolach społecznych na poziomie niewymagającym dalszej hospitalizacji oraz utrzymania komfortu życia pomimo choroby w oparciu o pomoc ambulatoryjną po wypisie z oddziału.

  Pacjenci i personel tworzą wspólną społeczność terapeutyczną. Pacjenci otrzymują pełna opiekę lekarską związaną z diagnostyką i farmakoterapią, opiekę pielęgniarską oraz diagnostykę i opiekę psychologiczną. W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest :
  - psychoterapia grupowa (w 2 grupach - terapeutyczno-diagnostycznej i rehabilitacyjnej),
  - indywidualne wsparcie psychologiczne,
  - muzykoterapia,
  - kinezyterapia,
  - grupy treningowe,
  - grupę relaksacyjna ,
  - kino filmów terapeutycznych.

  Prowadzone są  spotkania psychoedukacyjne, mające na celu zrozumienie istoty choroby psychicznej i związanych z nimi ograniczeń. Duży nacisk kładziemy na systematyczność i konsekwencję w leczeniu, pokonywanie oporu związanego z kontaktem z lekarzem psychiatrą i psychologiem.

 • Oddział I Psychiatryczny Całodobowy

  Ordynator: dr hab. n. med. Przemysław Pacan, Specjalista Psychiatra  tel. 71  77-66-317

  Pielęgniarka oddziałowa: Izabela Dudek tel. 71  77-66-215

  W naszych oddziałach obowiązuje  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przyjmowania leków bez zgody lekarza.

  Celem kontynuowania leczenia w naszej placówce personel współpracuje z Poradniami zapewniając pomoc  zespołów terapeutycznych oraz  pracowników socjalnych w rozwiązywaniu problemów prawnych, socjalno-bytowych i rodzinnych Pacjentów.

  Każdy Pacjent ma prawo do korzystania z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta . Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez "DCZP” sp. z o.o. ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby hospitalizowanej przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi  prawnemu lub faktycznemu.

   

  Oddział I psychiatryczny całodobowy znajduje się w budynku „G” (wejście od ul. Kraszewskiego 25), na parterze i jest koedukacyjnym oddziałem ogólno-psychiatrycznym, dysponującym 30 łóżkami.

  Podstawowym zadaniem oddziału jest  diagnostyka i leczenie Pacjentów ze schorzeniami psychicznymi pod postacią schizofrenii, zaburzeń schizotypowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowań spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.

  Celem pracy personelu oddziału jest ustąpienie zaburzeń psychicznych i powrót Pacjenta do aktywności w maksymalnie krótkim czasie (ok.6 tygodni).
  W ramach terapii stosowane są:
  - farmakoterapia,
  - elementy psychoterapii,
  - muzykoterapia,
  - psychorysunek,
  - psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin,
  - terapia zajęciowa.
  - zabiegi EW,
  - zajęcia ruchowe.

  W oddziale funkcjonuje szczegółowy plan dni i zajęć terapeutycznych oraz społeczność terapeutyczna, której zadaniem jest rozwiązywanie zaistniałych problemów i trudności.

 • Oddział II Dzienny z Pododdziałem Psychogeriatrycznym

  Ordynator: lek med. Aleksander Błaszczyk, Specjalista psychiatra  tel. 71  77-66-343

  Pielęgniarka: Sylwia Biszczanik   tel. 71  77-66-345

  Oddział II psychiatryczny dzienny znajduje się w budynku „A”  na II piętrze (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18),  realizuje kompleksowy program diagnostyczno- leczniczo- rehabilitacyjny dla pacjentów od 18 r. życia. z rozpoznaniem zaburzeń typu psychotycznego, afektywnego i innych. Pacjenci obejmowani są  opieką lekarsko-pielęgniarską, psychologiczną oraz w zależności od potrzeb interwencją i wywiadem socjalnym.

  Naszą ofertę kierujemy do Pacjentów, którzy potrzebują fachowej pomocy psychiatrycznej wykraczającej poza możliwości leczenia ambulatoryjnego a nie wymagają pobytu w oddziale całodobowym.

  Czas trwania terapii i leczenia wynosi 12 tygodni.

  Zróżnicowany program terapeutyczny obejmuje:
  - farmakoterapię,
  - psychoterapię grupową,
  - terapię zajęciową (muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia, kinezyterapia),
  - treningi umiejętności społecznej  (trening kulinarny, budżetowy, planowania czasu wolnego),
  - psychoedukację (trening radzenia sobie w zaostrzeniu choroby, aktywnego udziału we własnej farmakoterapii),
  - spotkania z rodzinami Pacjentów,
  - cotygodniowe wycieczki umożliwiające obcowanie z kultura i sztuką (muzea, wystawy, teatr),
  - spacery w plenerze, wycieczki autokarowe poza miasto,
  - codzienne spotkania społeczności terapeutycznej.

  Program realizowany jest w oparciu o dwie grupy terapeutyczne, do których Pacjenci są kwalifikowani ze względu na profil zaburzeń i poziom funkcjonowania.

  Pacjenci przyjmowani są po przejściu kwalifikacji przez kierownika oddziału lub wyznaczoną przez niego osobę. Kwalifikacja obejmuje badanie lekarskie, wywiad życiorysowy, ocenę motywacji do terapii. Niezbędne jest skierowanie z opisem dotychczasowego przebiegu leczenia. Wskazane jest dostarczenie dokumentacji z dotychczasowego leczenia.

 • Oddział II Psychiatryczny Całodobowy

  Ordynator: lek med. Aleksander Błaszczyk  tel. 71  77-66-226
  Pielęgniarka oddziałowa: Biszczanik Sylwia

  tel. 71  77-66-225

  Oddział II psychiatryczny  całodobowy  jest oddziałem klinicznym ,który znajduje się w budynku „G”  (wejście od ul. Kraszewskiego 25). Jest oddziałem koedukacyjnym dysponującym 30 łóżkami .

  W oddziale leczeni są Pacjenci z zaburzeniami psychotycznym,  rozpoznaniem schizofrenii, psychoz schizofrenopodobnych , zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychicznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń psychicznych w przebiegu uszkodzenia centralnego układu nerwowego i innych chorób somatycznych, zaburzeń związanych z podeszłym wiekiem, reakcjami kryzysowymi i dezadaptacyjnymi, zaburzeń psychicznych i zachowania przebiegu upośledzenia umysłowego, zaburzeń osobowości i innych. Czas leczenia ok. 4-6 tygodni.

  W ramach leczenia stosowane są różnorodne formy terapii:
  -farmakoterapia,
  -psychoterapia indywidualna (behawioralno-poznawcza i interpersonalna),
  -terapia zajęciowa,
  -kinezyterapia.

  Po ustąpieniu  zaburzeń psychicznych w miarę potrzeby Pacjenci kierowani są do dalszego leczenia.

 • Oddział III Dzienny

  Ordynator: lek. med. Wojciech Wysocki, Specjalista Psychiatra 

  Lekarze: tel. 71 77-66-331

  Pielęgniarka: Barbara Szubert tel. 71  77-66-345

   

  Oddział III Psychiatryczny dzienny znajduje się w budynku „A” na I piętrze (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18) i kieruje swoją ofertę do Pacjentów, którzy zakończyli leczenie w trybie stacjonarnym lub korzystają z opieki ambulatoryjnej, a których stan wymaga oddziaływań terapeutycznych dla utrwalenia efektów leczenia i utrzymania pozytywnego kierunku terapii. Przyjmowane są osoby z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz głębokimi zaburzeniami osobowości.

  Proces leczenia oparty jest o kompleksowe oddziaływania terapeutyczne obejmujące farmakoterapię, psychoterapię i terapię zajęciową. Każdy jest traktowany indywidualnie. Staramy się szczegółowo poznać indywidualną historię i zgłaszaną problematykę każdego Pacjenta, aby móc dostosować pomoc specjalnie do potrzeb.

  Odpowiednie dostosowanie farmakoterapii jest bardzo trudnym procesem, dlatego nasi lekarze -  ordynator oddziału dr Ewa Bartecka-Piłasiewicz oraz lekarze rezydenci poświęcają swoim podopiecznym dużo uwagi i dokładnie słuchają ich spostrzeżeń.

  Psychoterapia grupowa  prowadzona jest przez psychologów psychoterapeutów – mgr Annę Laskowską i mgr Michała Strobla, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia psychoterapii psychodynamicznej. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego wspierają pacjentów w zrozumieniu istoty ich przeżyć. Podczas psychoterapii grupowej zawsze znajdzie się miejsce na to, aby podzielić się tym co boli, ale i tym co cieszy.

  Bywa tak, że rozmowy podczas sesji grupowych wydają się zbyt trudne. Czasami nieśmiałość i przykre doświadczenia utrudniają zdolność do otworzenia się przed innymi i dzielenia się tym, co „w środku”. Aby te trudności udało się skutecznie przezwyciężyć, naprzeciw wychodzimy z wieloma innymi formami zajęć. Posiadamy profesjonalnie wyposażoną pracownię plastyczną. Prowadzona jest w nich arteterapia przez dyplomowaną arteterapeutkę, mgr sztuki Mirellę Rylewicz, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych. Mamy również w oddziale cały zestaw instrumentów. Aby nasi podopieczni mogli się przy ich pomocy wyrazić i otworzyć, pomaga im w tym mgr muzykoterapii Anna Gościniak.  Proponujemy też zajęcia treningowe, prowadzone przez psychologa i terapeutę zajęciowego Adama Bułacza, które każdy może wykorzystać w celu podniesienia swoich kompetencji społecznych, dzięki czemu funkcjonowanie w świecie stanie się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące.

  Osoby leczące się psychiatrycznie często doświadczają samotności. Przebywanie w gronie osób z podobnymi przeżyciami jest bardzo ważnym elementem terapii. Jest to okazja do tego, aby każdy mógł się poczuć częścią społeczeństwa.

  Jak wiadomo, emocje często znajdują wyraz w dolegliwościach somatycznych. Tu boli, tam strzyka... Ten obszar również nie zostanie przez nasz zespół zaniedbany. Kilka razy w tygodniu nasi podopieczni korzystają z treningów Nordic Walkingna terenie szpitalnego parku oraz z treningów relaksacyjnych prowadzonych na materacach przy delikatnej muzyce. Aby tak całkiem się nie zasiedzieć w murach oddziału, regularnie wychodzimy na spacery w różne ciekawe miejsca we Wrocławiu. Bywamy w muzeach, kinach, parkach, wieżach widokowych, a nawet planetarium.

  Łatwo u nas zapomnieć o tym, że jest się w szpitalu. Gdy niestety konieczność różnych badań o tym przypomni, specjalistka pielęgniarka mgr Barbara Szubert na pewno zadba o to, aby były one bezbolesne.

 • Oddział III Psychiatryczny Całodobowy

  Ordynator: lek. med. Anna Sanetra, Specjalista Psychiatra   tel. 71  77-66-277
  Pielęgniarka Oddziałowa: Lucyna Szyszkowska tel. 505-247-222

  Oddział III psychiatryczny całodobowy znajduje się w budynku „G” (wejście od ul. Kraszewskiego 25) na I piętrze i  jest oddziałem ogólno-psychiatrycznym żeńskim. Dysponuje 30  łóżkami. Hospitalizowane są w nim Pacjentki z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi a w szczególności z psychotycznymi i depresyjnymi, w zaostrzeniach wymagających hospitalizacji.
  Czas  leczenia wynosi ok.6 tyg.


  Zróżnicowana terapia obejmuje m.in.:
  - psychoterapię indywidualną i grupową,
  - psychoedukację,
  - terapię zajęciową,
  - farmakoterapie,
  - psychoedukację,
  - terapię zajęciową,
  - muzykoterapię,
  - choreoterapię
  - kinezyterapię,
  - trening higieniczny,
  - trening komunikacji interpersonalnej,
  - trening pamięci.

  Terapia opiera się na zasadach społeczności terapeutycznej, której spotkania odbywają się raz w tygodniu . W oddziale prowadzona jest diagnostyka, obserwacje oraz leczenie Pacjentów. Realizujemy postulat optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychospołecznych i psychoterapeutycznych. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje się przede wszystkim elementy terapii poznawczo-behawioralnej.
  Oddział współpracuje ze Stowarzyszeniami, w ramach których Pacjentki po wypisie mogą uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia dla osób po przebytym  kryzysie psychicznym.

 • Oddział IV Psychiatryczny Całodobowy

  Ordynator : lek. med. Dorota Szwarc - Wojarska, Specjalista Psychiatra  tel. 71  77-66-246
  Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Macińska

  tel. 71  77-66-245

   

  Oddział IV psychiatryczny całodobowy znajduje się w budynku „G” (wejście od ul. Kraszewskiego 25). Oddział ma za zadanie diagnozowanie przyjętych Pacjentów, leczenie ostrej fazy choroby oraz wczesną rehabilitację leczonych. Oddział dysponuje 30 łóżkami i jako jedyny w szpitalu funkcjonuje w podziale na dwa odcinki: zamknięty i otwarty. Możliwość kontynuowania leczenia w otwartej części oddziału ma znaczenie dla aktywacji pacjentów i przeciwdziałania zerwaniu więzi ze środowiskiem. 
  Czas leczenia  wynosi ok. 4 tygodni.

  W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest:
  - psychoterapia indywidualna i grupowa,
  - psychoedukacja,
  - muzykoterapia,
  - choreoterapia,
  - spotkania w ramach społeczności terapeutycznej,
  - terapia rodzinna.

  Oddział IV współpracuje z Poradnią Przyszpitalną co umożliwia kontakt Pacjentów z zespołem terapeutycznym oddziału. W wielu przypadkach ma to istotne znaczenie dla kontynuowania leczenia przez Pacjentów po wypisie.
  Oddział współpracuje ponadto z organizacjami pożytku publicznego, jak wspólpraca ze  Stowarzyszeniem "Przyjaciel w Kryzysie". W ramach tej współpracy Pacjenci, których stan na to pozwala mogą uczestniczyć w grupie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oddział współpracuje również z Fundacją "Opieka i Troska" prowadzącą codziennie zajęcia terapeutyczne dla osób, które w aktualnym stanie psychicznym nie są zdolne do innej aktywności i przygotowują podopiecznych do podejmowania zatrudnienia.
  Dzięki współpracy z Ekumeniczną Stacją Opieki mamy możliwość zapewnienia opieki domowej po wypisaniu z oddziału tym Pacjentom, których choroba przebiega z częstymi nawrotami oraz ich rodzinom.

 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  Sekretariat, informacja o kwalifikacji na leczenie pod numerem tel. 519 618 003

  Ordynator: Marek Witkowski, Specjalista Psychiatra
  Pielęgniarka oddziałowa: Anna Borowska
  Psycholog: mgr Wiera Gredel - Kijewska

  Dyżurka Pielęgniarska tel. 
  Pielęgniarka oddziałowa tel.  519 618 065
  Dyżurka Lekarska tel. 519 68 067 (specjalista psychiatra Magdalena Falkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 519 618 035(psychiatra Bożena Wieczorkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 572 288 380(rezydenci)
  Ordynator tel. 519 617 791


  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) jest oddziałem całodobowym zlokalizowanym w bud. „U”.

  Oddział zajmuje się:
  - przerywaniem ciągów alkoholowych,
  - diagnozą uzależnienia alkoholowego i związanych z nim szkód zdrowotnych,
  - leczeniem alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
  - leczeniem powikłań somatycznych alkoholizmu,
  - realizacją postanowień sądów rodzinnych o przymusie leczenia alkoholizmu,
  - motywacją do podjęcia terapii odwykowej po okresie odstawienia alkoholu w oddziale.

  Kwalifikacje do przyjęcia oraz ustalenia terminów przyjęć na oddział codziennie w godz. 8-12;  
  Gabinet Ordynatora (bud. „U”, I piętro).

 • Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

  Informacja o kwalifikacji na leczenie pod numerem Poradni Uzależnień: 519 618 112 lub 519 617 783.

  Ordynator: Marek Witkowski, Specjalista Psychiatra
  Pielęgniarka oddziałowa: Anna Borowska
  Psycholog: mgr Wiera Gredel - Kijewska

  Dyżurka Pielęgniarska tel. 519 618 065
  Pielęgniarka oddziałowa tel.  519 618 079
  Dyżurka Lekarska tel. 519 68 067 (specjalista psychiatra Magdalena Falkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 519 618 035(psychiatra Bożena Wieczorkowska)
  Dyżurka lekarska tel. 572 288 380 (rezydenci)
  Ordynator tel. 519 617 791
  Sekretariat tel. 519 618 003

   

  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych jest oddziałem całodobowym zlokalizowanym w bud. „U”.
  Specjalizuje się w leczeniu uzależnień od:
  - opioidów (heroina, morfina, tramadol, kodeina, dextrometorfan, petydyna),
  - środków psychostymulujących (amfetamina, metamfetamina, kokaina, ekstazy, mefedron),
  - przetworów konopii indyjskich,
  - leków uspokajających i nasennych (benzodiazepiny, zolpidem, zopiklon),
  - lotnych środków wziewnych (kleje, rozpuszczalniki),
  - halucynogenów (LSD, grzyby halucynogenne),
  - innych uzależniających środków psychoaktywnych (dopalacze).

  W ramach działalności oddziału znajdują się:
  - detoksykacja (przerwanie ciągu narkotycznego lub lekowego, łagodzenie objawów
  abstynencyjnych),
  - diagnostyka stacjonarna zaburzeń psychicznych zależnych lub nie od używania  
  narkotyków,
  - konsultacje specjalisty chorób wewnętrznych, neurologa lub innych,
  - leczenie towarzyszących chorób somatycznych u osób uzależnionych,
  - diagnostyka wstępna chorób zakaźnych,
  - kierowanie do dalszego leczenia odwykowego po detoksykacji.
   
  Kwalifikacje oraz zapisy na listę chorych oczekujących do przyjęcia prowadzi Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych (bud. „M”, pok. Nr 15).
 • Oddział V Psychiatryczny z Pododdziałem Psychiatrycznym o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia

  Ordynator: lek. med. Tytus Gałka, Specjalista Psychiatra tel. 71  77-66-319
  Pielęgniarka oddziałowa: Zofia Kozowska

  tel. 71  77-66-255

   

  Oddział V psychiatryczny całodobowy  męski znajduje się w budynku „G” (wejście od ul. Kraszewskiego 25) i posiada  30  łóżek.  Z uwagi na fakt , że jest to oddział ogólno-psychiatryczny  hospitalizowani są  Pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii, psychoz schizofrenopodobnych , zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychicznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń psychicznych w przebiegu uszkodzenia centralnego układu nerwowego i innych chorób somatycznych, zaburzeń związanych z podeszłym wiekiem, reakcjami kryzysowymi i dezadaptacyjnymi, zaburzeń psychicznych i zachowania przebiegu upośledzenia umysłowego, zaburzeń osobowości i innych.
  Czas leczenie ok.6 tyg.


  W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest :
  - psychoterapia indywidualna i grupowa,
  - psychoedukacja,
  - muzykoterapia,
  - choreoterapia,
  - spotkania w ramach społeczności terapeutycznej.


  Zadania oddziału:
  - diagnostyka,
  - leczenie biologiczne i psychoterapia,
  - społeczność terapeutyczna,
  - rehabilitacja',
  - orzecznictwo,
  - pomoc przy uregulowaniu spraw prawnych, socjalno-bytowych i rodzinnych pacjentów.


  W ramach leczenia stosowana jest diagnostyka wielokierunkowa psychiatryczna, neurologiczna, internistyczna, społeczna oraz terapia biologiczna. Leczenie dobierane jest zawsze indywidualnie. Przy wyborze leczenia decydujące znaczenie ma rozpoznanie lekarskie, stan somatyczny Pacjenta, współpraca rodziny  z zespołem leczniczym. Terapia prowadzona jest kompleksowo przez cały zespół medyczny.
  Terapia biologiczna polega na podawaniu odpowiednio dobranych neuroleptyków, stabilizatorów napędu i nastroju, leków przeciwdepresyjnych , stosowania elektrowstrząsów, leków korygujących objawy uboczne.

  Po ustąpieniu  zaburzeń psychicznych w miarę potrzeby Pacjenci kierowani są do dalszego leczenia.

  „Społeczność Terapeutyczna”
  W trakcie funkcjonowania naszego oddziału wypracowaliśmy zasady funkcjonowania „społeczności terapeutycznej”. Nasze doświadczenie sięga głęboko w XX wiek. Tworzymy Samorządy Pacjentów, oraz zespoły terapeutyczne (w skład ,których wchodzą wszyscy pracownicy oddziału). W ramach społeczności Pacjenci mają pewien wpływ na funkcjonowanie oddziału , są uaktywniani, mobilizowani do korygowania swoich zachowań, uczeni nawyków higienicznych, życia w społeczności , współdecydują o kolejności i jakości zajęć, przepustkach , wolnych wyjściach. Odbywa się proces psychoterapii grupowej i psychoedukacji, wybierają swoich przedstawicieli,  przedstawiają swoje problemy w rodzinie, miejscu pracy, środowisku, wymieniając się doświadczeniami  i sposobem ich rozwiązywania. Personel w ramach zespołu terapeutycznego poznaje głębiej problemy, motywy, zachowanie pacjentów, wzbogaca w ramach własnych doświadczeń swój warsztat terapeutyczny, wypracowuje metody komunikowania się, bierze na równych prawach udział w planowaniu zajęć, wysłuchuje krytyki pacjentów pod swoim adresem. Ogólnie ”społeczność terapeutyczna”  jest bardzo dobrym narzędziem zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Zebrania odbywają się trzy razy w tygodniu.
  Przy pomocy psychoterapii i psychoedukacji przygotowujemy pacjentów do życia poza szpitalem. Nawet przy orzeczonym stopniu niepełnosprawności zachęcamy do działalności zarobkowej. Uświadamiamy, że mimo choroby można i należy żyć w miarę posiadanych środków, w oparciu o środowisko rodzinne. Organizowane są dla pacjentów zabawy taneczne, zawody sportowe z symbolicznymi nagrodami, wycieczki do muzeum, ZOO i w miarę środków do innych instytucji niosących ładunek kulturalny.

 • Oddział VI Psychiatryczny Całodobowy

  Ordynator : lek. med. Anna Jarowicz, Specjalista Psychiatra  tel. 71  77-66-266
  Pielęgniarka oddziałowa: Anna Kopkiewicz

  tel. 71  77-66-265

  Oddział VI  psychiatryczny całodobowy  męski  znajduje się w budynku „G” (wejście od ul. Kraszewskiego 25) i dysponuje 30 łóżkami.  Do oddziału przyjmowane są  osoby z zaburzeniami psychicznymi, z psychozami w okresach zaostrzeń i nawrotów. Prowadzona jest  terapia psychoz, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń osobowości, diagnostyka otępienia, leczenie osób  uzależnionych od alkoholu i środków odurzających w stanach odstawiennych. W oddziale prowadzona jest wczesna psychoterapia i rehabilitacja, interwencja kryzysowa, edukacja oraz terapia zajęciowa.
  Czas leczenia wynosi 4-6 tyg.


  W ramach leczenia stosowane są różnorodne formy terapii :
  - farmakoterapia ( w miarę potrzeb EW),
  - psychoterapia indywidualna (behawioralno-poznawcza i interpersonalna),
  - terapia grupowa,
  - psychoedukacja,
  - terapia zajęciowa,
  - społeczność terapeutyczna,
  - spacery pod opieką terapeuty,
  - psychorysunek,
  - muzykoterapia,
  - zajęcia plastyczne,
  - relaks,
  - kinezyterapia.

  Program terapeutyczny w sposób zintegrowany oddziałuje na różne płaszczyzny funkcjonowania Pacjenta:
  - biologiczną (farmakoterapia),
  - psychologiczną ( m.in. psychoterapia indywidualna i terapia grupowa),
  - behawioralna (różnorodne treningi).

  W procesie leczenia duży nacisk kładziemy na konsekwencję i systematyczność w realizacji programu terapeutycznego, co zwiększa motywację do leczenia i pozwala na uzyskanie lepszych efektów. Program terapeutyczny pobudza Pacjenta do aktywizacji, pomaga w zredukowaniu objawów chorobowych, w zrozumieniu istoty choroby i wynikających z niej konsekwencji.

  Po ustąpieniu  zaburzeń psychicznych w miarę potrzeby Pacjenci kierowani są do dalszego leczenia.

 • Oddziały psychiatryczne całodobowe

  „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. posiada sześć oddziałów psychiatrycznych całodobowych zapewniających opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi.Oddziały całodobowe świadczą usługi diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjne.

  Każdy oddział dysponuje jadalnią, świetlicą, telewizorem i telefonem do dyspozycji Pacjentów.

  Wraz z leczeniem podstawowym na oddziałach prowadzone są badania psychologiczne, zajęcia terapeutyczne oraz dodatkowe badania konsultacyjne.

   

  Oddziałem kieruje ordynator, który udziela Informacji na temat stanu zdrowia Pacjentów.

  Malowniczy park na terenie Centrum
  „Społeczność Terapeutyczna”

  W trakcie funkcjonowania naszyvh oddziałów wypracowaliśmy zasady funkcjonowania „społeczności terapeutycznej”. Nasze doświadczenie sięga głęboko w XX wiek. Tworzymy Samorządy Pacjentów, oraz zespoły terapeutyczne (w skład ,których wchodzą wszyscy pracownicy oddziału). W ramach społeczności Pacjenci mają pewien wpływ na funkcjonowanie oddziału , są uaktywniani, mobilizowani do korygowania swoich zachowań, uczeni nawyków higienicznych, życia w społeczności , współdecydują o kolejności i jakości zajęć, przepustkach , wolnych wyjściach. Odbywa się proces psychoterapii grupowej i psychoedukacji, wybierają swoich przedstawicieli, przedstawiają swoje problemy w rodzinie, miejscu pracy, środowisku, wymieniając się doświadczeniami i sposobem ich rozwiązywania. Personel w ramach zespołu terapeutycznego poznaje głębiej problemy, motywy, zachowanie pacjentów, wzbogaca w ramach własnych doświadczeń swój warsztat terapeutyczny, wypracowuje metody komunikowania się, bierze na równych prawach udział w planowaniu zajęć, wysłuchuje krytyki pacjentów pod swoim adresem. Ogólnie ”społeczność terapeutyczna” jest bardzo dobrym narzędziem zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Zebrania odbywają się trzy razy w tygodniu.
  Przy pomocy psychoterapii i psychoedukacji przygotowujemy pacjentów do życia poza szpitalem. Nawet przy orzeczonym stopniu niepełnosprawności zachęcamy do działalności zarobkowej. Uświadamiamy, że mimo choroby można i należy żyć w miarę posiadanych środków, w oparciu o środowisko rodzinne. Organizowane są dla pacjentów zabawy taneczne, zawody sportowe z symbolicznymi nagrodami.

   

   

 • Oddziały psychiatryczne dzienne

  „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp z o.o. posiada  w swej strukturze 3 oddziały dzienne psychiatryczne zapewniające pośrednią formę hospitalizacji między oddziałem całodobowym a opieką ambulatoryjną. Pacjenci hospitalizowani są w trybie dziennym. Oddziały kierują swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Zajęcia na oddziałach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku w stałych godzinach od 8:00 do 14:00.

  Informacji na temat stanu zdrowia Pacjentów udziela ordynator oddziału bądź lekarz prowadzący.

   

 • Pododdział Dzienny II Psychogeriatryczny

  Ordynator: lek. med. Aleksander Błaszczyk, specjalista psychiatrii,

  tel. 71 77 66 343

  Pielęgniarka: Sylwia Biszczanik   tel. 71 77-66-345

  Pododdział  Dzienny II Psychogeriatryczny znajduje się w budynku „A” wysoki parter (wejście od Wyb. J. C-Korzeniowskiego 18)

  Przyjmuje pacjentów, którzy ukończyli 60 rok życia z zaburzeniami:
  - psychotycznymi,
  - depresją,
  - organicznymi zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem zaawansowanych otępień).

  Program terapeutyczny obejmuje:
  - farmakoterapię,
  - psychoterapię grupową,
  - terapię zajęciową,
  - trening funkcji poznawczych,
  - trening relaksacyjny,
  - trening umiejętności społecznych,
  - psychoedukację  (jak radzić sobie z chorobą),
  - spacery, wycieczki do ośrodków kultury.

  Pacjenci przyjmowani do oddziału muszą być sprawni ruchowo i umysłowo w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach oraz  samodzielne dostanie się do oddziału i powrót do domu.
  Pacjenci przyjmowani są po przejściu kwalifikacji przez ordynatora oddziału lub wyznaczoną przez niego osobę.
  Pacjenci powinni mieć skierowanie od  lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innego lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem.

  Leczenie dla osób ubezpieczonych w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Zapraszamy !

 • Pracownia EEG/EKG

  tel. 71  77-66-214

   

  Pracownia EKG i EEG wyposażona jest w najnowszą aparaturę medyczną, posiadającą certyfikaty ISO do wykonywania badań diagnostycznych EKG i EEG oraz nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą trening mózgu - BIOFEEDBACK.

  Pracownia wykonuje badania EKG i EEG dla Pacjentów "DCZP"  sp. z o.o. podczas leczenia na oddziałach stacjonarnych oraz dla Pacjentów ambulatoryjnych.

  Pracownia świadczy usługi także ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania oraz odpłatnie dla osób ze skierowaniami nierefundowanymi przez NFZ.

  Warunkiem przyjęcia na badanie jest posiadanie skierowania wypełnionego przez lekarza na druku sformalizowanym dostępnym na stronie.

  Pobierz druk: Link

  Brak wyżej wymienionego skierowania lub skierowanie wypełnione niekompletnie spowodują konieczność odmowy wykonania badania ze względu na niemożność wydania orzeczenia. W takim przypadku możliwe jest wyłącznie wykonania badania bez opisu.

  Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-12:00

  Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 • Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień

  Ordynator części medycznej WOTU: Marek Witkowski, Specjalista Psychiatra
  tel. 519 617 791
  Koordynator ds. terapii uzależnień WOTU: Renata Marciniak Antoszek
  tel. 519 319 459

  Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. znajduje się w budynku „U”.

   

  Ośrodek realizuje kompleksową opiekę nad pacjentem uzależnionym od alkoholu oraz środków narkotycznych.

   

  W skład WOTU wchodzą:
  -  Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień (COLU),
  -  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych,
  -  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA),
  -  Dzienny Oddział Terapii Uzależnień (DOTU),
  -  Poradnia Terapii Uzależnień (alkohol, hazard, współuzależnienie),
  -  Poradnia Terapii Uzależnień po Substancjach Psychoaktywnych.

   

  WOTU współpracuje z:
  - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
  - Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - Krajowym Biurem ds. Narkomanii,
  - Wrocławskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WROPON),
  - Dziennym Oddziałem Leczenie Uzależnień (KARAN, Leśnica),
  - Programem Substytucji Metadonowej we Wrocławiu,
  - Sądami Rodzinnymi (realizacja postanowień o przymusie leczenia alkoholizmu),
  - Grupami Anonimowych Alkoholików.

   

  Zespół Ośrodka składa się z lekarzy specjalistów psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień oraz wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej.

Facebook:

Projekty współfinansowane

Menu

Kontakt

"Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
Tel.: 71  77-66-200
Fax: 71 75-75-970
Fax Izba Przyjęć: 71 75-75-357
Fax WOTUiW: 71 75-75-744
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza witryna używa plików cookies do monitorowania ruchu w jej obrębie. Są to w pełni anonimowe informacje i służą tylko i wyłącznie celom statystycznym. Jeśli użytkownik nie blokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, obejrzyj naszą Politykę Prywatności.

Zamknij